En tung dag för Svenska Folket.

Idag den 21:a mars 2012 röstade Riksdagen igenom införandet av Datalagringsdirektivet, vilket är en stor inskränkning på Sveriges medborgares privatliv. Den 1:a maj kommer den att sättas i drift.

Det är med stor sorg som jag inser att Riksdagen precis har röstat igenom ännu ett integritetskränkande tillägg som vi Svenskar ”måste” rätta oss efter.

IDG.se skriver:

”Lagförslaget gick igenom med klar majoritet, eftersom regeringen har Socialdemokraterna på sin sida. Röstsiffrorna blev 233 ja-röster och 41 nej-röster. 19 ledamöter avstod.”

Här finns att läsa vilka lagar och tillägg som ligger i Sveriges övervakningsapparat just nu, och det ser tyvärr ut som att den listan bara kommer att fyllas på utan hänsyn till det svenska folket, framför allt märks det i hur våra folkvalda pratar i media om datalagringsdirektivet och eventuellt kommande lagar. Johan Pherson uttalade sig till Sveriges Radio om att regleringar och förbud mot kryptering inte är helt uteslutet för kommande lagar.

ajour.se skriver väldigt bra förklarande om vad Datalagringsdiretkivet är:

1. Rent tekniskt lämnar vi alltid digitala ”fotspår” när vi använder oss av mobiltelefon och internet. Datalagringsdirektivets implementering i Sverige avser att spara ”uppgifter om vem som kommunicerar med vem, när det sker, var den som kommunicerar befinner sig och vilken typ av kommunikation som används” kan man läsa sig till i lagrådsremissen .

2. ”vem som kommunicerar med vem” innebär exempelvis att vi som land inte längre säkert kan garantera att meddelarskyddet  upprätthålls, om kommunikation sker via digitalt media vilket inkluderar mobiltelefoner. Meddelarskyddet finns inskriven i svensk yttrandefrihetsgrundlag och tryckfrihetsförordningen som svenska journalister måste följa och som innebär att den som lämnar uppgifter måste få sin identitet skyddad, likväl som att uppgiftslämnaren får vara anonym. Svenska myndigheter får enligt dessa regleringar inte eftersöka källor, men har i dagarna uppmärksammats bortse från det.

3. när det sker, var den som kommunicerar befinner sig” – hur det kan se ut i praktiken har den tyska politikern Malte Spitz låtit illustrera genom att offentliggöra vissa av sina data. På en karta kan vi under en tid följa Spitz var han befann sig och hur länge han var där. Klickar du på den röda pilen under kartan kan du se det animerat.

4. Direktivet från EU avser fall av grov brottslighet. Emellertid avser svensk riksdag vidga användningsområdet till att inkludera även smärre brottslighet, sådant som endast leder till böter i normala fall. Detta kan man läsa om i Polismetodutredningen . I den föreslås även att data ska kunna plockas ut av polis utan att brottsmisstanke finns.

5. Direktivet kommer att omarbetas. Eftersom det har konstaterats bryta mot mänskliga rättigheter har Tyskland, Rumänien och Tjeckien därför avslutat datalagringen tills direktivet blir omgjort. Några konsekvensbedömningar har inte heller genomförts för den här typen av direktiv och efter att det införts och använts i stora delar av Europa de senaste åren saknas fortfarande statistik  på att direktivet fungerar enligt avsikt.

Andra som skriver om DLD:

IDG.se

Piratpartiet press X2

Anna Troberg X2

HAX

Klara

2 Comments

 • 21 mars, 2012 - 04:12 | Permalink

  Mars, inte oktober.

  • admin
   21 mars, 2012 - 04:29 | Permalink

   Stämmer bra det, tackar! Tryckfelsnisse var i farten. Fixat.

 • Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *