Tag Archives: Hur fan tänkte dom nu?

Piratheter

Via 5101.se: Samtliga mobiloperatörer i Sverige förbjuder idag Skype.

Via 5101.se:

Samtliga mobiloperatörer i Sverige förbjuder idag Skype i sina billigaste data-abonnemang. Det borde vara förbjudet att kalla det Internet, det är kabeltv. Se 5101.se/internetleverantorer/

Uppdatering:

Nu börjar samtliga av mobiltelefonoperatörerna i Sverige att förbjuda IP-telefoni i deras mobilnät.
Det innebär att de blockerar de internetprotokoll som används för att använda Skype och liknande tjänster för att ringa kostnadsfria samtal över internet. Med andra ord så levererar inte mobiloperatörerna en internet-tjänst längre, utan de har nu börjat leverera ett KabelTV-nät där operatörerna bestämmer vilka tjänster de vill kabla ut i nätet. Vad detta medför i framtiden är inte alls svårt att lista ut, när detta blir allmänt accepterat böjer de sig nog inte från att förbjuda chatt-program så som Google Talk, MSN, Facebook, ICQ, Yahoo messenger, Gadu Gadu etc eftersom att dessa tjänster konkurerar med vanliga sms.

Vad är då anledningen till detta?

Samma anledning som alltid när det gäller att blockera och förbjuda teknik och tjänster: PENGAR!

De giriga jävlarna fungerar precis lika som dinosaurierna i upphovsindustrin, när det kommer någon teknik som gör deras gamla teknik förlegad och onödigt dyr, ja då ska den blockeras, förbjudas, stoppas och tas bort.

Vad stoppar de här näst? Youtube, SVT Play, TV4 Play eller liknande videotjänster?
Varför erbjuda dessa tjänster gratis över internet när de som operatörer kan tvinga på sina kunder att abonnera på dessa videotjänster istället?`

Det är en gåta för mig varför inte det Svenska folket är ute på gator och torg med högafflar vid det här laget.

HUR MYCKET SKA VI KONSUMENTER BEHÖVA STÅ UT MED?!

Piratheter

Nytt lagförslag breddar väg för åsiktsregistrering.

Ett nytt lagförslag som tagits fram ger möjlighet för IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, att lagra information om svenska medborgares inkomst, adress, utbildning och hälsa, detta gör även Försäkringskassan, Statistiska Centralbyrån och Arbetsförmedlingen redan idag.

Men det än mer kritiska i detta lagförslag är att det ger IFAU en rättslig möjlighet att lagra information om etnisk ursprung och om medlemskap i fackförening.

Att samla all denna information om svenska medborgare i en stor databas är inte bara ett stort intrång i den personliga integriteten, det ökar även riskerna för att få informationen läckt.

Det är allmänt känt att databaser läcker, det spelar ingen roll hur mycket tid och pengar man lägger ner på säkerhet för att skydda databaser, oavsett så läcker information ut till ”fel händer”.

Datainspektionen och JK är kritiska till detta lagförslag, just eftersom det åter igen handlar om att lagra känsliga, personliga uppgifter. SR.se skriver följande i sin artikel om ämnet:

”Både Datainspektionen och Justitiekanslern har invändningar mot en ny lag som kan bli verklighet nästa år. Det gäller hanteringen av känsliga personuppgifter, som till exempel människors hälsa och etniska ursprung.”

Att Datainspektionen och JK är kritiska till detta lagförslag är förståeligt och det är väldigt bra att de reagerar mot dessa masslagringar av personlig information.

Åter igen är det viktigt att påpeka att lagrad information om personer kan och kommer att missbrukas, och det enda sättet att stoppa missbruket av denna information är att INTE lagra den.

Jag hoppas att de folkvalda politikerna röstar ner detta förslag, så slipper vi oroa oss över att våra etniska ursprung och politiska åsikter m.m registreras och lagras.

Fler som skriver om ämnet:

SVD BrännpunktNiklas Starow,  Ny TeknikSilobreakerGp, Aftonbladet.

Nyhetsklipp: Tv4Play