Tag Archives: Övervakning

Piratheter

Säpo – Följ oss, för vi följer er.

Idag så lanserades Säpo som egen myndighet och gör det med buller och bång, i och med detta så kickar de även igång ett officiellt twitter-konto.

Som första tweet skriver de:

”För säkerhets skull finns vi nu på Twitter. Följ oss, för vi följer er.”

Säpo - För säkerhets skull finns vi nu på Twitter. Följ oss, för vi följer er.

IDG skriver om tweeten på: http://www.idg.se/2.1085/1.603450/nu-finns-sapo-pa-twitter
Där de citerar Sirpa Franzén, presschef hos Säpo:

– Vi har haft en tävling på vårt intranät. Det är en analytiker och en mellanchef som kom med varsitt förslag, och vi tycker att kombinationen var bra. Den visar vårt uppdrag och har glimten i ögat”

Detta är inte bara oerhört osmakligt, utan även väldigt tragiskt. Om Säpo skämtar om övervakningssamhället så är det även en bekräftelse på att det existerar.

Inte helt konstigt så kom jag oavkortat att tänka på min parodi av FRA ”- Den enda myndigheten som lyssnar på dig.”. Men det är en satir på en verksamhet med tveksamma arbetsuppgifter, tweeten ovan bekräftar att de har anledning att skämta om problemet med Säpos arbetsuppgifter.

Osmakligt Säpo.

Läs även mina inlägg om:

FRA – Den enda myndigheten som faktiskt lyssnar på dig

FRA – Den enda myndigheten som faktiskt lyssnar på dig #2

PS.
Kunde inte låta bli: http://imgur.com/a/3YVVP
Ds.

Piratheter

P.st en ny sökmotor för privatpersoner.

Alla internetleverantörer måste lagra information om dina surfvanor på internet efter ett beslut om datalagring som EU har beslutat, och riksdagen klubbat igenom i Sverige.

Denna datalagring i kombination med Försäkringskassans, Landstingets och Sveriges kommuners databaser möjliggör informationshämtning av företag som har stora plånböcker, först ut är sökmotorn P.st.

overvakning

P.st möjliggör uthämtning av följande information om privatpersoner:

 • Besökta webbsidor
 • Privat e-post
 • Brottsregister
 • Poäng på högskoleprovet
 • Patientjournal
 • Videosamtal
 • Intresse för våld/sex
 • SMS/MMS
 • Internetbanken

Med en enkel sökning av namn och adress så kan privatpersoner nu få fram information om sina vänner, bekanta och även obekanta.

Ska du på en date i helgen?
Då kan du ta reda på:

 • Om personen du skall träffa är rik.
 • Vilken typ av sex personen gillar.
 • Om personen har några sjukdomar.
 • Eller om personen har ett brottsligt förflutet.

Nu kanske ni tycker att detta är bra information som kan vara nödvändig att veta i en sådan situation, men känns det lika bra att din chef, granne, kusin eller ditt barns dagisfröken kan kontrollera dessa uppgifter på dig?

Fick du inte det där jobbet du sökte?

Var det på grund av att du surfade på för grova vuxensidor på fritiden?
Eller var det för att du är allvarligt sjuk och kanske snart kommer att behöva sjukskrivas för en längre behandling?
Kanske var det på grund av det där sms:et som du skickade till arbetsgivarens dotters kompis för ett halvår sedan?

Datalagringsdirektivet och FRA-lagen möjliggör en informationsinsamling av det svenska folket som ingen tidigare har skådat.

FRA övervakar och lagrar trafik som sker över landets gränser, med andra ord större delen av alla svenskars internet-trafik, denna information kan sedan användas i godtyckliga sökningar för att leta efter terrorister eller miljöaktivister, och nu även efter vanliga privatpersoner med säregna intressen.

Datalagringsdirektivet lagrar information om vem som har ringt vem (både via fast telefon och mobil) och vid vilken given tidpunkt, samt vilken geografisk plats samtalet ägde rum, dessutom lagrar de alla webbsidor som besöks, när dem besöktes och hur länge samt även vilken geografisk plats som internetuppkopplingen genomfördes från, inte nog med det så lagrar den även vem du kommunicerar digitalt med, via mail, facebook, icq, msn, google-talk eller annan social media som går att använda.

Givetvis är anledningen till lagringen av denna information till för att just DU ska känna dig trygg och säker i din vardag, för med all denna information om Sveriges befolknings privatliv så kan man söka upp och tillintetgöra terrorister och andra grova brottslingar, men är det värt det?

P.st motsvarar den funktion som FRA har direkttillgång till och som SÄPO nu får använda för att söka efter svenska medborgare, skall SÄPO få tillgång till denna information är det givetvis självklart att den informationen även skall finnas tillgänglig för hela befolkningen.

Nästa tjänst för informationshämtning släpps nästa vecka och den riktar in sig på Regeringens ledamöter, SÄPOs civilpoliser samt en ökad sökfunktion i FRA:s register i realtid.

Vad vill jag då säga med detta?
Anledningarna är många till varför denna typ av massövervakning inte är bra för oss som privatpersoner.
Vi behöver vara privata för att känna oss trygga, vi behöver ha möjligheten att prata med våra nära och kära under förtroende oavsett om det gäller djupa känslomässiga samtal eller om det gäller den där sexbomben till tjej som hängde utanför ICA.

Vi vill ha möjligheten att stänga dörren när vi går på toaletten, av samma anledning vill vi inte att vår kommunikation delas med utomstående, för ingen vet vad för konsekvenser det du säger till din respektive idag kommer att påverka framtida situationer, om den informationen blir tillgänglig för allmän beskådan.

Databaser läcker, det är något som vi alltid kommer att få leva med.
Databaser är skapade av människor, och människor är inte ofelbara, när felen och kryphålen upptäcks så läcker informationen från databaserna ut från dem, oavsett hur mycket databasförvaltaren lovar och svär att informationen som lagras där är i säkert förvar.

PS
www.p.st är ett aprilskämt från Bahnhof.se
DS

 

Piratheter

Nytt lagförslag breddar väg för åsiktsregistrering.

Ett nytt lagförslag som tagits fram ger möjlighet för IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, att lagra information om svenska medborgares inkomst, adress, utbildning och hälsa, detta gör även Försäkringskassan, Statistiska Centralbyrån och Arbetsförmedlingen redan idag.

Men det än mer kritiska i detta lagförslag är att det ger IFAU en rättslig möjlighet att lagra information om etnisk ursprung och om medlemskap i fackförening.

Att samla all denna information om svenska medborgare i en stor databas är inte bara ett stort intrång i den personliga integriteten, det ökar även riskerna för att få informationen läckt.

Det är allmänt känt att databaser läcker, det spelar ingen roll hur mycket tid och pengar man lägger ner på säkerhet för att skydda databaser, oavsett så läcker information ut till ”fel händer”.

Datainspektionen och JK är kritiska till detta lagförslag, just eftersom det åter igen handlar om att lagra känsliga, personliga uppgifter. SR.se skriver följande i sin artikel om ämnet:

”Både Datainspektionen och Justitiekanslern har invändningar mot en ny lag som kan bli verklighet nästa år. Det gäller hanteringen av känsliga personuppgifter, som till exempel människors hälsa och etniska ursprung.”

Att Datainspektionen och JK är kritiska till detta lagförslag är förståeligt och det är väldigt bra att de reagerar mot dessa masslagringar av personlig information.

Åter igen är det viktigt att påpeka att lagrad information om personer kan och kommer att missbrukas, och det enda sättet att stoppa missbruket av denna information är att INTE lagra den.

Jag hoppas att de folkvalda politikerna röstar ner detta förslag, så slipper vi oroa oss över att våra etniska ursprung och politiska åsikter m.m registreras och lagras.

Fler som skriver om ämnet:

SVD BrännpunktNiklas Starow,  Ny TeknikSilobreakerGp, Aftonbladet.

Nyhetsklipp: Tv4Play

Piratheter

En tung dag för Svenska Folket.

Idag den 21:a mars 2012 röstade Riksdagen igenom införandet av Datalagringsdirektivet, vilket är en stor inskränkning på Sveriges medborgares privatliv. Den 1:a maj kommer den att sättas i drift.

Det är med stor sorg som jag inser att Riksdagen precis har röstat igenom ännu ett integritetskränkande tillägg som vi Svenskar ”måste” rätta oss efter.

IDG.se skriver:

”Lagförslaget gick igenom med klar majoritet, eftersom regeringen har Socialdemokraterna på sin sida. Röstsiffrorna blev 233 ja-röster och 41 nej-röster. 19 ledamöter avstod.”

Här finns att läsa vilka lagar och tillägg som ligger i Sveriges övervakningsapparat just nu, och det ser tyvärr ut som att den listan bara kommer att fyllas på utan hänsyn till det svenska folket, framför allt märks det i hur våra folkvalda pratar i media om datalagringsdirektivet och eventuellt kommande lagar. Johan Pherson uttalade sig till Sveriges Radio om att regleringar och förbud mot kryptering inte är helt uteslutet för kommande lagar.

ajour.se skriver väldigt bra förklarande om vad Datalagringsdiretkivet är:

1. Rent tekniskt lämnar vi alltid digitala ”fotspår” när vi använder oss av mobiltelefon och internet. Datalagringsdirektivets implementering i Sverige avser att spara ”uppgifter om vem som kommunicerar med vem, när det sker, var den som kommunicerar befinner sig och vilken typ av kommunikation som används” kan man läsa sig till i lagrådsremissen .

2. ”vem som kommunicerar med vem” innebär exempelvis att vi som land inte längre säkert kan garantera att meddelarskyddet  upprätthålls, om kommunikation sker via digitalt media vilket inkluderar mobiltelefoner. Meddelarskyddet finns inskriven i svensk yttrandefrihetsgrundlag och tryckfrihetsförordningen som svenska journalister måste följa och som innebär att den som lämnar uppgifter måste få sin identitet skyddad, likväl som att uppgiftslämnaren får vara anonym. Svenska myndigheter får enligt dessa regleringar inte eftersöka källor, men har i dagarna uppmärksammats bortse från det.

3. när det sker, var den som kommunicerar befinner sig” – hur det kan se ut i praktiken har den tyska politikern Malte Spitz låtit illustrera genom att offentliggöra vissa av sina data. På en karta kan vi under en tid följa Spitz var han befann sig och hur länge han var där. Klickar du på den röda pilen under kartan kan du se det animerat.

4. Direktivet från EU avser fall av grov brottslighet. Emellertid avser svensk riksdag vidga användningsområdet till att inkludera även smärre brottslighet, sådant som endast leder till böter i normala fall. Detta kan man läsa om i Polismetodutredningen . I den föreslås även att data ska kunna plockas ut av polis utan att brottsmisstanke finns.

5. Direktivet kommer att omarbetas. Eftersom det har konstaterats bryta mot mänskliga rättigheter har Tyskland, Rumänien och Tjeckien därför avslutat datalagringen tills direktivet blir omgjort. Några konsekvensbedömningar har inte heller genomförts för den här typen av direktiv och efter att det införts och använts i stora delar av Europa de senaste åren saknas fortfarande statistik  på att direktivet fungerar enligt avsikt.

Andra som skriver om DLD:

IDG.se

Piratpartiet press X2

Anna Troberg X2

HAX

Klara